را سوالات متداول - Ningbo Dufiest Industry. & Trade Co., Ltd.
سوالات متداول
آیا شما یک کارخانه یا یک شرکت تجاری هستید؟

ما یک کارخانه با 60 کارگر در ساختمان خودمان هستیم.